Thông tuyến dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Ngày 04/1/2021

01/04/2021

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, ngày 04/01/2021