Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng họp, kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận, Ngày 19/5/2021

21/05/2021

Ngày 19/5/2021, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng họp, kiểm tra  tiến độ thi công dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận