Vận hành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Căng mình vì 1 tuyến đường thông suốt

27/07/2022