Tập huấn “Kỹ năng quản trị nhân sự” khu vực phía Nam

02/03/2020

Ngày 29/2/2020, Tập đoàn Đèo Cả tổ chức chương trình tập huấn nội bộ cho gần 30 cán bộ công nhân viên (CBCNV) Ban Hành chính nhân sự (HCNS), thư ký lãnh đạo khu vực phía Nam với chuyên đề "Kỹ năng quản trị nhân sự". Đây là hoạt động nằm trong chương trình kiện toàn Ban HCNS theo chỉ đạo của chủ tịch HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng chuyên nghiệp.

Mục tiêu của chương trình tập huấn là hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Khoá học đã trang bị những công cụ, quy trình tiêu biểu được sử dụng trong quản lý nhân sự, đặc biệt, tập thể các nhóm cùng trao đổi thảo luận về cách vận dụng hệ tư tưởng và công cụ điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong hoạt động quản trị nhân sự như: “Thuyết Tam định”, “Phép toán đời thường”, “Hội đồng quản trị điều hành”, “Tư duy quản lý vườn thú”, “Cặp đôi không hoàn hảo”, “Chuyện 3 người”...

Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía học viên tạo ra tinh thần học tập với không khí hào hứng, những vấn đề thực tế còn hạn chế tồn tại được trao đổi và đối chiếu với lý thuyết để rút ra bài học chung.

TS. Nguyễn Văn Sáng – Phó Tổng giám đốc DCG, người trực tiếp đứng lớp, cho hay, đây là chuyên đề đầu tiên trong chương trình đào tạo nghiệp vụ Quản trị nhân sự & hành chính văn phòng toàn bộ CBNV Ban hành chính nhân sự trong hệ thống của Tập đoàn tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Tiếp theo là chuyên đề “Quản trị hành chính văn phòng”và tập huấn hướng dẫn về áp dụng các chính sách, công cụ, quy trình sau khi đề án kiện toàn được phê duyệt.

Một số hình ảnh buổi tập huấn:

T.T