Nhiệt độ càng cao, ý chí càng cao

26/09/2019

Ngày 7 tháng 5 năm 2019, trên hiện trường dự án Trung Lương - Mỹ Thuận chủ tịch Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã đi kiểm tra đánh giá quá trình triển khai thực hiện các gói thầu đang thi công trở lại của các nhà thầu và kiểm tra hoàn thiện nhà văn phòng làm việc hiện trường dự án tại Cai Lậy, Tiền Giang.

14h30 ngày 7/5, trời miền Tây hầm hập nóng dưới cái nắng gay gắt. Nhiệt kế chỉ 36,5oC. Áo ai cũng nhễ nhoại mồ hôi. Tại cầu Kênh Lăng (xã Thân Cửu Nghĩa, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty BOT Trung Lương – Mỹ Thuận ra công trường kiểm tra hiện trường.

Chủ tịch đã nghe Ban quản lý dự án, Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát và các Ban điều hành nhà thầu báo cáo về tình hình triển khai thi công tại hiện trường và những vướng mắc khó khăn tháo gỡ.

Tại gói thầu số 6 do Nhà thầu là Tập đoàn Đèo Cả thi công mố móng trụ cầu T5 tại cầu Kênh Lăng, Chủ tịch Hồ Minh Hoàng đánh giá cao sự nỗ lực của Nhà thầu, nhờ đã thể hiện được sự nỗ lực rất cao. Trước đó, ngày 25/3, trong chuyến thị sát toàn tuyến, tại gói thầu thi công mố móng trụ T5, Chủ tịch đã ra thời hạn: sẽ quay lại kiểm tra và cán bộ, nhân viên, công nhân trên công trường phải cam kết là sẽ hoàn thành khi chuyến thăm kế tiếp của Chủ tịch trở lại. Và lần này, tuy chậm 1 ngày so với lời hứa ban đầu, nhưng điều đó đã thể hiện sự nỗ lực không ngưng nghỉ của tập thể nhà thầu thi công của gói số 6 tại trụ mố T5.

Chủ tịch Hồ Minh Hoàng kiểm tra hiện trường dự án

Để đảm bảo triển khai dự án, Chủ tịch Hồ Minh Hoàng có yêu cầu, các bên liên quan trong dự án tập trung thống kê các đoạn tuyến phải thi công có thời gian xử lý nền đất yếu dài để ưu tiên triển khai trước; yêu cầu phải thống kê và báo cáo, có biện pháp để triển khai đồng bộ các biện pháp trước ngày 15/5 để có phương án tổng thể.

Để bảo đảm việc triển khai, Chủ tịch yêu cầu Ban QDLA làm việc với Tập đoàn Đèo Cả để xem xét kế hoạch vốn nhằm thúc đẩy việc sớm mua vật tư trọng yếu cho việc triển khai thi công: cát, bấc thấm,… cho thi công. Trong điều kiện vốn nhà nước đã ghi nhưng chưa giải ngân, Chủ tịch cũng lưu ý Tập đoàn chú ý hỗ trợ vật tư để tất cả cùng chuyển động, không để các gói thầu vì thiếu tiền, thiếu vật tư mà đình trệ.

Để đảm bảo an toàn, an ninh dự án, Chủ tịch có yêu cầu các đơn vị thi công làm việc với các đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu trước đây, xác định rõ công nợ và tồn tại để tránh ảnh hưởng đến việc triển khai đồng loạt các gói thầu khác.

Chủ tịch có yêu cầu Ban QLDA chỉ đạo TVQDLA để thống nhất biểu mẫu trên toàn bộ dự án, sớm rà soát ban hành các quy trình để phổ biến phát hành. Đồng thời cung cấp yêu cầu công bố sơ đồ, danh sách các bên Ban QLDA, TVGS, TVQLDA, Nhà thầu để công bố trên các bảng trên toàn bộ các gói thầu của dự án, nhằm đồng bộ hoá việc thúc đẩy kiểm soát chất lượng. Chủ tịch cũng nhắc nhở “lương, thưởng là khoảng thu nhập hợp pháp và duy nhất” nhằm phổ biến cho toàn bộ các đơn vị tham gia dự án.

Khi kiểm tra việc đưa Văn phòng thứ 2 tại Cái Bè, Chủ tịch yêu cầu sớm đưa vằn phòng thứ 2 này vào hoạt động để đảm bảo trên toàn tuyến có thể tập trung các bên làm việc và kết nối nhằm hỗ trợ tương tác kịp thời khi triển khai dự án. Trước đó, Nhà đầu tư đã khánh thành đưa vào hoạt động văn phòng thứ nhất tại Cai Lậy hồi tháng 4/2019.

Nam Đỗ