Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sơ kết thi đua quý II/2020

11/07/2020

Ngày 10/07/2020, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận cùng Hội đồng cố vấn đã thị sát hiện trường để đánh giá công tác sơ kết thi đua quý II/2020 tại dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng kiểm tra tiến độ tại gói thầu XL04

Tại gói thầu XL04, Chủ tịch HĐQT yêu cầu Ban điều hành cùng nhà thầu thi công nỗ lực hơn nữa trong công tác triển khai thi công nhằm đảm bảo thông tuyến vào cuối năm 2020 để có thể phục vụ cho xe dưới 16 chỗ, dưới 2,5 tấn lưu thông một chiều dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời các nhà thầu phải hoàn thiện hệ thống đường gom, đường công vụ dọc tuyến để hỗ trợ cho xe máy lưu thông trong trường hợp cấp bách.

Theo báo cáo của Ban Điều hành, hiện nay dự án đã cơ bản hoàn thành công tác đắp gia tải xử lý nền đất yếu trên tuyến chính. Một số gói thầu đã tiến hành dỡ tải để triển khai thi công các hạng mục tiếp theo. Có 52 cây cầu thuộc dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã được thi công, với 30 cầu đã hoàn thành công tác đóng cọc, 20 cầu hoàn thành công tác đúc và lao lắp dầm; 9 cầu hoàn thành bản mặt cầu, đảm bảo sẽ hoàn thành đúng tiến độ thông tuyến. Đến nay, toàn dự án thi công đạt gần 55% khối lượng, đảm bảo đúng kế hoạch thông tuyến vào cuối năm 2020.

Họp sơ kết thi đua quý II/2020

Tại buổi họp sơ kết đánh giá công tác sơ kết thi đua quý II/2020, Chủ tịch HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Điều hành, các nhà thầu và vui mừng với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch HĐQT cũng biểu dương một số nhà thầu như DCG, Tuấn Lộc, BMT… và các cá nhân đã làm tốt nhiệm vụ của mình góp phần thúc đẩy dự án về đích đúng tiến độ như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, ông Hồ Minh Hoàng phê bình một số nhà thầu chưa đạt được kết quả như kỳ vọng như CII, Trường Thành, 873…

Ông Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh “Bốn nhà thầu DCG, BMT, CII, Tuấn Lộc cần phải làm gương cho các nhà thầu khác trong việc thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ yêu cầu khắc phục, đẩy nhanh thi công để đáp ứng tiến độ thông tuyến cuối năm 2020. Trường hợp các nhà thầu tiếp tục không đáp ứng được tiến độ, Ban Điều hành thực hiện thay thế, bổ sung nhà thầu mới để triển khai thi công”.

Minh Anh