Chương trình tập huấn cho các vệ sĩ đang làm việc tại dự án Trung Lương – Mỹ Thuận

25/11/2019

Ngày 19/11/2019, tại Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (văn phòng hiện trường Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã diễn ra chương trình đào tạo 2 chuyên đề: “Kỹ năng giao tiếp ứng xử và giải quyết vấn đề”, “Kỹ năng xác định mục tiêu, lập kế hoạch và tổ chức công việc” cho các vệ sĩ của Công ty Thăng Long Đèo Cả đang làm việc tại dự án Trung Lương – Mỹ Thuận.

Theo ông Nguyễn Văn Sáng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, trainer chương trình cho biết, các chương trình đào tạo nhằm giúp các học viên biết cách xác lập mục tiêu, lập kế hoạch công việc, tổ chức thực hiện hiệu quả. Phương pháp đào tạo được sử dụng là “Học đi đôi với hành”, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tương tác trực tiếp giữa giảng viên và học viên, giữa các học viên với nhau về những tình huống thực tế và những giả định liên quan đến phạm vi chuyên đề.

Cùng với đó, chương trình đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử và giải quyết vấn đề giúp cho học viên nhận thức rõ về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa trong giao tiếp ứng xử, hình thành tố chất, phong cách & kỹ năng chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Một số hình ảnh ở lớp đào tạo:

Ban truyền thông