BOT Trung Lương – Mỹ Thuận: Chủ tịch HĐQT đánh giá công tác thi công sau Tết

28/02/2020

Ngày 27/2/2020, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận đã thị sát hiện trường đánh giá công tác thi công tại án này.

Tại gói thầu XL11, Chủ tịch HĐQT ghi nhận sự nỗ lực thi công của nhà thầu trong thời gian qua, đặc biệt là dịp Tết vừa qua đã tổ chức làm không nghỉ Tết nhằm đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án. Gói thầu XL11 dài hơn 4,5 km, nằm ở giữa các gói thầu khác nên việc đi lại, vận chuyển máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu gặp không ít khó khăn,được nhà thầu Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả (DCG) tiếp nhận vào tháng 6/2019. Đây là gói thầu khó nhất của dự án và khi nhà thầu DCG tiếp nhận thì việc thi công ở gói thầu này mới tiếp tục được triển khai nên thực hiện muộn hơn so với các nhà thầu khác. Mặc dù triển khai muộn hơn nhưng đến thời điểm cuối tháng 02/2020 gói thầu đang hoàn thành những km cắm bấc thấm cuối cùng để chuẩn bị chuyển sang thi công hạng mục đắp cát gia tải, duổi kịp tiến độ chung của toàn dự án.

Đối với cầu Cai Lậy thuộc gói XL05 do Công ty CP Cầu 12 thi công sai kỹ thuật trước thời gian Tập đoàn Đèo Cả tham gia quản trị, điều hành dự án. Sau khi Tập đoàn Đèo Cả tiếp nhận thì đã thực hiện kiểm tra và phát hiện Nhà thầu thi công sai vị trí tim bệ trụ T2 (đã thi công xong bệ, thân trụ), Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành, Ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát lập biên bản, báo cáo đánh giá và xử lý đập bỏ 02 thân, bệ trụ T2 để thi công lại theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Tại gói thầu XL08 do nhà thầu Hoàng An thực hiện, về mặt chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của dự án tuy nhiên tiến độ rất chậm so với kế hoạch đã cam kết với Chủ đầu tư, đặc biệt là khối lượng thực hiện hạng mục cầu Kênh Xáng. Để tăng cường năng lực Nhà thầu, đáp ứng tiến độ chung, Chủ đầu tư đã cắt chuyển một phần gói thầu từ Km56+672,06 đến Km57+756,85 cho Nhà thầu khác thực hiện. Chủ tịch HĐQT yêu cầu Ban điều hành BOT Trung Lương – Mỹ Thuận làm rõ với nhà thầu, nếu không có giải pháp khắc phục, tiếp tục chậm tiến độ thì tiếp tục cắt chuyển khối lượng hoặc thay thế nhà thầu khác. Bên cạnh đó, Ban điều hành thực hiện kiểm điểm một số nhà thầu thi công có dấu hiệu chững lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chậm tiến độ so với kế hoạch, đồng thời tạo điều kiện, có chính sách hỗ trợ các nhà thầu làm tốt, làm vượt tiến độ.

Minh Anh