Kiểm tra tiến độ Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

22/10/2019
(ABO) Sáng 21-10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đến kiểm tra tiến độ Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (gọi tắt là Dự án) đoạn qua huyện Cái Bè.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tiến độ Dự án tại nút giao An Thái Trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tiến độ Dự án tại nút giao An Thái Trung.

Theo đó, đồng chí Lê Văn Hưởng đã đến kiểm tra tiến độ gói thầu số 17 và 19 của Dự án. Tại gói thầu số 19 (nút giao An Thái Trung), đến nay, địa phương đã bàn giao 330 m tuyến chính Dự án còn lại cho nhà đầu tư.

Hiện nhà đầu tư đang khẩn trương san lấp mặt bằng và triển khai thi công. Riêng công tác di dời hạ tầng, tại nút giao này vẫn còn một số hệ thống viễn thông chưa được di dời.

Theo nhà thầu, tiến độ triển khai gói thầu đảm bảo tiến độ đề ra. Còn tại gói thầu số 17, tiến độ thi công hiện tốt hơn so với kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tiến độ tại gói thầu số 17, huyện Cái Bè.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tiến độ tại gói thầu số 17, huyện Cái Bè.

Tại chuyến kiểm tra, đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Mỗi tuần sẽ có 1 đồng chí trong Thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ Dự án.

Riêng đối với gói thầu tại nút giao An Thái Trung, đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu nhà thầu huy động thêm phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Khi địa phương bàn giao mặt bằng tới đâu, đơn vị thi công cố gắng tạo khuôn đường tới đó; di dời ngay các hệ thống viễn thông còn lại…

D. SƠN - M. THÀNH

http://baoapbac.vn/kinh-te/201910/chu-tich-ubnd-tinh-tien-giang-le-van-huong-kiem-tra-tien-do-du-an-duong-cao-toc-trung-luong-my-thuan-878000/